Meny Stäng

ÅNGERRÄTT, ÖPPET KÖP OCH BYTE

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från att du tog emot ditt paket enligt gällande lagstiftning. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan du köpt. Om du inte känner dig nöjd med ditt köp så finner du returinstruktioner bifogat i ditt paket. Du kan på ett enkelt och smidigt sätt sända tillbaka hela eller delar av beställningen. För att nyttja ångerrätten måste du ha tagit emot/ hämtat ut ditt paket enligt överenskommelse samt meddelat oss via e-post eller telefon om att du vill ångra köpet inom 14 dagar från att du tog emot paketet. Returen av den ångrade varan/orna ska sändas tillbaka inom 30 dagar från att paketet hämtades ut/ togs emot. Vid retur för ångrat köp betalar kunden frakten. 

Du föranmäler enkelt din retur genom att använda e-post eller telefon alternativt genom att använda dig av Konsumentverkets ångerblankett: www.konsumentverket.se. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan.

Vi ber dig att returnera varan till oss i samma skick som den var när du tog emot den. Det vill säga i originalskick och med hangtags kvar på produkten. Kom varan i originalförpackning, t.ex. en skokartong, ber vi dig att returnera även den i originalskick.

Om din hantering av varan har inneburit en värdeminskning av produkten kommer vi att göra ett avdrag på återbetalningen med ett belopp motsvarande denna värdeminskning. Observera att sådant avdrag kan uppgå till varans totala pris. 


Återbetalningen görs utifrån hur du betalat ursprungsordern, se avsnitt ”Återbetalning”.  

Vissa varor är undantagna ångerrätten. Ångerrätten gäller ej:

  • Varor som förseglats/ plomberats på grund av hälso- och hygienskäl där försegling brutits. Så som varor från vårt bad- och underkläder sortiment samt vissa smycken. 
  • Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel. 
  • Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen.

Öppet köp och byte

I tillägg till ångerrätten erbjuder vi dig 30 dagars öppet köp/ bytesrätt från dagen du tog emot ditt paket. Villkoren för att nyttja öppet köp/ bytesrätt är samma som vid ångerrätt. Returen av den ångrade varan ska sändas tillbaka inom 30 dagar från att paketet hämtades ut/ togs emot. 

Carwick Mode AB står för returfrakten vid återsändning för utbyte av vara.
Vid retur för öppet köp – betalar kunden frakten.  

Du kan välja att sända tillbaka hela eller delar av beställningen för att göra ett byte, alternativt kan du göra ett byte i kombination med att ångra köpet på delar av ordern. Du kan även välja att sända tillbaka hela eller delar av ordern för ett återköp. 

Byter du till en vara som kostar mer än det som returneras kommer du att få betala mellanskillnaden.
Byter du till en vara som kostar mindre än det som returneras betalas mellanskillnaden tillbaka till dig. Återbetalningen görs utifrån hur du betalat ursprungsordern, se avsnitt ”Återbetalning”.  

Så här returnerar du

Föranmäl returen eller bytet genom att kontakta kundservice och meddela om din retur/ bytet. Vid retur skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Vi rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när de levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till oss bär du som kund också ansvaret för skadan/ eventuellt saknade varor. 

Registrera sedan ditt retur enkelt hos postnord.se, alt. direkt hos ditt närmaste postombud.

ÅTERBETALNING

Om du väljer att ångra ditt köp betalar vi tillbaka det du betalat för varan/orna du sänder i retur. Vid en retur betalar du kostanden för returen.  

Återbetalningen görs inom 14 dagar från att du meddelat oss om din retur. Förutsatt är att vi har mottagit returen alternativt att du uppvisat bevis på att varan/ varorna sänts tillbaka.  

Återbetalningen görs utifrån det betalsätt du använde dig av vid köpet, se nedan: 

Faktura/kampanjfaktura/delbetalningsfaktura:

Varan/orna krediteras från fakturan och en uppdaterad faktura sänds ut per epost/ post. Är fakturan redan betald betalas pengarna tillbaka via Klarna. 

Presentkort:

En ny presentkortskod skickas ut till den e-post som användes vid köpet. 

REKLAMATION

Enligt Konsumentköplagen har du rätt att reklamera en produkt inom 3 år från att du tog emot varan, förutsatt att produkten var felaktig vid leveranstillfället. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig (se Försenad/ transportskadad leverans ovan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Carwick Mode AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. 

Fel som uppstått på grund av skada som du själv har orsakat räknas inte som ursprungsfel. 

Carwick Mode AB rekommenderar dig att alltid undersöka produkten när den levererats och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts/ borde ha upptäckts och inom skälig tid. Kontaktar du oss inom 2 månader från att du upptäckt felet räknas det som att du anmält felet inom skälig tid. Om du reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att varan mottagits har du ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. 

Du anmäler din reklamation till oss via e-post bostonweekend12@gmail.com

För snabbare hantering av din reklamation ber vi dig att sända in ett par bilder där problemet syns på ett tydligt sätt samt att du skriver med en kort beskrivning av hur felet uppstod/ upptäcktes. I det fall vi vill ta tillbaka varan för bedömning av reklamationen kommer vi att sända dig en förbetald retursedel, retursedeln sänds ut antingen per post eller epost så att du enkelt och smidigt kan sända tillbaka varan för bedömning. 

Om reklamationen bedöms godkänd har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. 

Carwick Mode AB förbehåller sig rätten att neka en ogiltig reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning. 

Vid ersättning/ återbetalning görs detta så snart som möjligt, dock som längst inom 14 dagar från att reklamationen behandlats. Vid återbetalning betalas pengarna tillbaka beroende på hur du betalat ordern från start. Se information, avsnitt ”Återbetalning” 

Övrigt:

  • Av hygieniska skäl ber vi dig att tvätta/rengöra varan inför retur om den är använd.  
  • Vid reklamationer där återbetalning blir aktuell kan avdrag göras på varans värde beroende på dess ålder eller hur använd den är sedan köptillfället. I regel gäller 20 % avdrag per år gällande hårdvara och 33 % per år gällande kläder och accessoarer. 

Vid eventuell tvist som vi inte lyckas lösa har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, alternativt European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) för att få ditt ärende prövat. Carwick Mode AB följer alltid deras rekommendationer. 

ARN: www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden,
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

FÖRBEHÅLL

Carwick Mode AB reserverar sig för slutförsäljning, felaktig information om en varas lagersaldo, eventuella skriv- och bildfel i produktbeskrivningen samt felaktiga priser. 

Hävningsförbehåll

Carwick Mode AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på https://www.bostonstore.se. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Carwick Mode AB. 

Ändringsförbehåll

Carwick Mode AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på https://www.bostonstore.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Carwick Mode AB och kund. 

Ansvarsförbehåll

Carwick Mode AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Carwick Mode ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag. 

ANSVARSBEFRIELSE

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Carwick Mode ABs kontroll och som vi inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall vi ha rätt att frånträda våra skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse skall Carwick Mode AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft. 

Externa länkar

Carwick Mode AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://www.bostonstore.se. 

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Carwick Mode AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har vi rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Carwick Mode AB. 

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Carwick Mode AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Carwick Mode AB. 

Reservation för leveransförsening utanför Carwick Mode ABs kontroll

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Carwick Mode ABs kontroll, skall inte Carwick Mode AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Carwick Mode AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Carwick Mode AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag. 

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som kunden lämnar till Carwick AB kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

ÖVRIGT

Polisanmälan
Carwick Mode AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök. 

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på https://www.bostonstore.se och andra publikationer skall de uppgifter som anges på https://www.bostonstore.se ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna. 

Informationens syfte

All information på https://www.bostonstore.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Carwick Mode AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna. 

Cookies

Cookies, ”kakor”, är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. Carwick Mode AB använder cookies i syfte att förbättra för dig och anpassa innehåll till dig genom att analysera hur du använder vår webbplats. Om du använder vår webbplats utan att ändra cookieinställningarna, godkänner du Carwick Mode AB:s Cookiepolicy.

Tvist

Tvist mellan Carwick Mode AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) kommer Carwick Mode AB följa nämndens beslut.